Цілями та напрямами Громадської організації є:

 • виконання суспільної потреби громади міста на мобілізацію активних громадян для участі в реалізації соціально-економічних програм розвитку м. Миколаєва;
 • створення для громадян міста механізму прямої демократії в питаннях розвитку та управління містом;
 • забезпечення організації системи управління, згідно з якою мешканці міста визначають пріоритети в плануванні та фінансуванні міських проектів, програм;
 • покращення соціально-економічного становища м. Миколаєва та його мешканців (покращення якості життя громадян);
 • навчання разом з членами громади міста демократичним принципам управління, захисту прав територіальної громади, організації контролю за органами місцевого самоврядування, свідомого волевиявлення під час виборчого процесу з подальшою реалізацією здобутих знань у життєдіяльності міста;
 • сприяння розумному використанню коштів бюджету міста Миколаєва;
 • вдосконалення системи управління містом за рахунок об’єднання та залучення активних громадян міста;
 • підвищення ролі громадян міста в місцевому самоврядуванні;
 • формування системи відносин, згідно з якою питання розвитку й управління м.Миколаєвом вирішуються виключно за участю мешканців міста;
 • представлення й захист законних інтересів своїх членів у встановленому чинним законодавством порядку в державних та громадських органах, внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування задля сприяння вирішенню соціальних та інших проблем громадян та юридичних осіб;
 • виховання у громадян м. Миколаєва поваги до рідного міста;
 • залучення громадян до політичних та громадських процесів у м. Миколаєві;
 • сприяння розвитку культури проживання та відповідальності за рідне місто;
 • сприяння захисту громадян;
 • координація діяльності членів Громадської організації для досягнення мети останньої;
 • виконання суспільної потреби мешканців міста на мобілізацію активних громадян для участі в формуванні та реалізації соціально-економічних програм розвитку міста Миколаєва;
 • здійснення просвітницької діяльності для мешканців міста з питань демократичних принципів управління, захисту прав територіальної громади, організації громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, свідомого волевиявлення під час виборчого процесу, задля виховання культури участі у політичних та громадських процесах міста, формування відповідальності за розвиток міста;
 • сприяння представництву інтересів мешканців міста в органах місцевого самоврядування, підвищення їх ролі в місцевому самоврядуванні;
 • здійснення громадського контролю за врахуванням органами місцевого самоврядування пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення прозорості та відкритості їх діяльності, а також дотримання нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 • утворення спільних з органами місцевого самоврядування консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій, груп для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації місцевої політики;
 • участь в розробленні та обговоренні проектів нормативно-правових актів, програм з питань, що стосуються формування стратегій  місцевого розвитку та соціально-економічного розвитку міста Миколаєва;
 • сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії суб’єктів господарювання, громадських організацій  підприємців,  об’єднань підприємців та органів  місцевого  самоврядування, органів місцевої виконавчої  влади,  на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики на місцевому і державному рівні;
 • надання методичної і організаційно-технічної допомоги членам Громадської організації в питаннях організаційного розвитку;
 • організація юридичного та громадсько-політичного захисту членів Громадської організації у стосунках з органами державної влади, державними контролюючими та правоохоронними органами, іншими суб’єктами права;
 • у разі участі членів Громадської організації в місцевих виборах здійснення правової та іншої допомоги в реалізації виборчих прав та контроль за дотриманням виборчого законодавства суб’єктами виборчого процесу;
 • сприяння розвитку і зміцненню зв’язків з національними та міжнародними громадськими організаціями.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *