Н. А. Бабарикіна
Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет

Традиційно в політології під поняттям демократичного суспільства розуміють
суспільство рівних можливостей. У таких суспільствах традиційно сильними та
сформованими є інститути громадянського суспільства, врегульовані механізми контролю за
роботою державних інститутів, пріоритетними напрямками державного контролю є права
громадян, відсутні політико-правові суперечності між гілками влади.
Демократія існує базуючись на демократичних принципах. Демократичні принципи —
це поняття, яке більшість людей вважає найбільш важливим в демократичному суспільстві.
Демократичне суспільство — це суспільство, що ним управляють громадяни як
безпосередньо через розгляд найважливіших питань на референдумі, так і через обраних
представників, котрі складають органи державної влади та місцевого самоврядування. У
демократичному суспільстві існує така система прийняття рішень, у якій узгоджуються
інтереси всіх громадян.
Однією з основних ознак демократії є участь громадян в управлінні країною. Це
основна функція громадянина в демократичному суспільстві. Участь у керуванні країною не
тільки право, але й обов’язок. Воно може виявлятися в різних формах: наприклад, у
висуванні своєї кандидатури на виборах, у голосуванні, поінформованості про політичне
життя країни, обговоренні проблем, що хвилюють суспільство, відвідуванні зборів і мітингів,
роботі в недержавних добровільних організаціях, сплаті податків і навіть у вираженні
протесту. Участь громадян в управлінні сприяє зміцненню демократичного суспільства.
Демократичне суспільство приділяє особливу увагу дотриманню принципу рівності.
Це означає, що всі громадяни однаково шановані, мають рівні можливості і не можуть бути
піддані дискримінації за ознакою раси, релігії, статі, сексуальної орієнтації чи ставлення до
тієї або іншої етнічної групи. В умовах демократії як окремі люди, так і групи людей мають
право на захист культури, індивідуальності, мови і вірувань.
Демократичне суспільство політично терпиме. Це означає, що, хоча в умовах
демократії і править більшість, повинні бути дотримані і права меншості. В людей, що не
мають влади, повинна бути можливість створювати свої організації і пропагувати свої
принципи. Іноді меншості називають «опозицією», тому що вони не розділяють поняття і
принципи більшості. Індивідууми також повинні навчитися бути терпимими одне до одного.
Демократичне суспільство найчастіше складається з представників різних культур, рас,
релігій і етнічних груп, чиї погляди не збігаються з поглядами більшості населення.
Плюралізм лише зміцнює демократичне суспільство. Якщо більшість не хоче і не дотримує
прав опозиції, вона убиває демократію.
Становлення демократичного суспільства в Україні, тобто суспільства
людиноцентристського типу, можливе за утвердження цілісної системи: громадянського
суспільства, соціальної, правової держави і ринкової економіки. Елементи цієї системи
формуються синхронно.
Демократія дозволяє людям домовлятися один з одним, а не нав’язувати іншим свою
волю. Неодмінною передумовою демократизації суспільства є встановлення контролю
суспільства над політикою, бо там, де народ не контролює уряд, там уряд контролює народ,
не даючи йому розвиватися. Чим більш демократичний політичний устрій країни, тим більш
вона конкурентоспроможна. Тоталітарні й диктаторські режими неконкурентні ні в
зовнішньому, ні у внутрішньому розвитку. Це показало XX століття, коли наймогутніші
недемократичні режими розвалювалися.
Створення демократичних політичних інститутів та практик у сучасній Україні
супроводжується гострими суперечками про їхню доцільність і можливість застосування в
українському політичному процесі. Орієнтаційна складова політики змінюється повільно,
тому усвідомлення громадянами необхідності демократичної інституціоналізації стикається з
традиційним підходом до політичної сфери.
Стабільність демократії залежить від широкої підтримки з боку громадян.
Громадянське суспільство не може бути просто запозичене, воно має формуватися на основі
традиційної культури з огляду на економічний і політичний розвиток країни, зростання
добробуту і самосвідомість народу. Однією з головних економічних перешкод
демократичного розвитку сьогодні є відсутність середнього прошарку суспільства,
малозабезпеченість більшої частини населення. А майбутнє демократії в країні, як відомо,
пов’язане з розвитком її економіки.
Для України, що перебуває на шляху демократичних перетворень, першочергове
значення має питання спроможності інститутів демократії витримати політичні конфлікти.
Демократія виходить з цінності кожної людини, тому прагне до створення цивілізованих
умов життя для всіх громадян незалежно від багатства і таланту. Утвердження демократії
визначається здатністю політичних акторів досягти консенсусу. Значною мірою це залежить
від типу політичного режиму, що є в країні.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *