«РозУМний» бюджет – зміна принципів щодо формування, наповнення та витрачання бюджету міста Миколаєва

Актуальною проблемою для усієї громади Миколаєва є недостатня обізнаність містян у процесах бюджетоутворення, нерозуміння механізмів ухвалення рішень, невпевненість у здатності вплинути на процеси, що стосуються бюджету. Відсторонення громади від участі в бюджетному процесі, а також відсутність громадського  контролю за діями місцевої влади призвели до формування недостатньо ефективної системи управління бюджетом міста.

В результаті реформи децентралізації органи місцевого самоврядування отримали від органів державної влади значну частину повноважень, ресурсів та відповідальності, зокрема, в сфері бюджетного управління. Так, якщо в 2014 році бюджет м. Миколаєва складав 1,7 млрд. грн., то вже в 2019 році становив 4,7 млрд. грн. При цьому, зобов’язання міського бюджету на утримання об’єктів соціальної інфраструктури, які раніше утримувалися за рахунок Державного бюджету, також значно збільшилися.

Однак, з моменту отримання додаткових повноважень в бюджетній сфері, органи місцевого самоврядування Миколаєва не спромоглися, протягом останніх 5 років, запровадити ефективну систему бюджетного управління, яка б враховувала усі можливі джерела поповнення бюджету міста. Бюджет міста на кожен наступний рік формується лише виходячи з фактичних показників попереднього. Виконавчі органи міської ради при формуванні бюджету не враховують наявну виробничо-економічну базу міста та не здійснюють пошук додаткових джерел наповнення бюджету.

Отже, ще однією актуальною проблемою в м. Миколаєві є відсутність ефективної системи управління місцевим бюджетом. Через це фінансові можливості бюджету для вирішення міських проблем залишаються недостатніми, що негативно відбивається на якості та комфорті життя членів територіальної громади.

Саме недостатність коштів для розвитку міста та задоволення потреб мешканців спонукає до пошуку додаткових джерел доходної частини бюджету, вдосконалення існуючої системи управління бюджетним процесом.  А запорукою цьому є  підвищення ролі громади в управлінні бюджетом, інформування містян щодо впливу місцевого бюджету на доходи,  добробут і комфорт проживання у місті.

З метою розв’язання цієї проблеми ГО «РозУМ» ініціювала та 28.07.2020 року провела загальноміський «круглий стіл» щодо зміни принципів наповнення та використання бюджету Миколаєва, на якому громадською організацією було презентовано нові принципи формування і витрачання міського бюджету.

-За результатами «круглого столу» прийнято рекомендації щодо зміни принципів щодо формування, наповнення та витрачання бюджету міста Миколаєва, які направлено на адресу міського голови та секретаря міської ради, а саме:

— забезпечити визначення та аналіз існуючої виробничо-економічної бази Миколаєва та враховувати її під час формування бюджету міста;

— визначити в структурі виконавчих органів міської ради підрозділ, відповідальний за своєчасність і повноту наповнення бюджету, забезпечити дієвий контроль за його діяльністю;

— забезпечити формування економічної бази наповнення бюджету шляхом розробки та фінансування програм з розвитку місцевого бізнесу і покращення інвестиційного клімату;

— включити в економічну базу наповнення бюджету водний фонд в межах міста;

— відмовитись від практики будівництва та подальшого утримання об’єктів соціального призначення за рахунок коштів бюджету, натомість замовляти відповідні послуги у місцевого бізнесу (зокрема, дитячі садки і т. ін.);

— долучати, на умовах концесії, місцевий бізнес до будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів інженерної інфраструктури, що є власністю територіальної громади;

— передати в концесію на конкурсній основі Дитячий навчальний заклад №15 (вул. Космонавтів, 144а), за умови введення об’єкта в експлуатацію та забезпечення його функціонування відповідно до профілю, за рахунок концесіонера. При цьому міська рада виступатиме замовником послуг з утримання дітей у зазначеному ДНЗ;

— залучити до доходної частини бюджету міста додаткові кошти в якості податку на нерухомість (зокрема, на складські приміщення та відкриті майданчики) для юридичних осіб, встановивши відповідні ставки податку;

— забезпечити вивчення та аналіз наявного соціально-економічного стану міста, виявити пріоритетні потреби та враховувати їх в подальшому, при формуванні видаткової частини бюджету (видатки споживання та видатки розвитку);

— спрямовувати кошти бюджету розвитку на відповідні проекти тільки після ретельного аналізу щодо неможливості їх реалізації за рахунок приватних інвесторів;

 — забезпечити участь громади в визначенні пріоритетів формування видаткової частини міського бюджету за принципом «громадського бюджету». Прийняти нову редакцію «Статуту м. Миколаєва», яка передбачає участь громади в розподілі коштів бюджету.