«РозУМна» Стратегія – розробка Стратегії розвитку та Транспортної стратегії міста Миколаєва

Під впливом геополітичних та макроекономічних чинників, протягом останніх десятиліть, Миколаїв переорієнтувався з міста корабелів на місто-порт: обсяги перевалки вантажів збільшилися у десятки разів, а разом із цим – зросло техногенне навантаження на інженерно-транспортну інфраструктуру міста, що призводить до її руйнації; погіршилась екологія та комфорт проживання мешканців Миколаєва, що викликає обґрунтоване обурення людей та створює соціальну напругу. Така ситуація є наслідком відсутності концепції взаємовідносин промислових підприємств (зокрема, морегосподарського комплексу) з громадою Миколаєва. Подальше зволікання з визначенням напрямків розвитку міста стримує соціально-економічне зростання та призводить до погіршення якості життя громадян.

ГО «РозУМ», метою якої є реалізація конституційних прав громадян на місцеве самоврядування та безпосередню діяльність з управління та розвитку м. Миколаєва, спільно з Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова у веерсні 2020 року організували та провели загальноміську науково-практичну конференцію на тему: «Стратегія розвитку Миколаєва з урахуванням неконтрольованої трансформація міста кораблі у місто-порт», метою якої було вироблення спільних підходів та рішень щодо формування стратегії розвитку міста Миколаєва (яка, на даний період часу у міста відсутня повністю). Даний захід, враховуючи його вкрай важливість та актуальність для міста та його мешканців, відбувся за участі Миколаївського міського голови, його заступників, керівників департаментів та управлінь виконкому Миколаївської міської ради, першого заступника Миколаївської обласної ради, депутатів міської ради, науковців, керівників підприємств морегосподарчого комплексу, громадськості, засобів масової інформації.

Під час конференції був проведений аналіз поточного стану міста, а також визначені основні напрямки стратегії розвитку Миколаєва, які враховуватимуть перспективи промислового і соціального розвитку обласного центру та забезпечать сталий розвиток міста в довгостроковій перспективі. В подальшому, це дозволить розробити транспортну стратегію, яка передбачатиме розв’язання низки наявних логістичних, екологічних та інших проблем, що турбують мешканців та покращити комфорт і якість проживання в місті.

За результатами науково-практичної конференції учасниками одноголосно було прийнято рішення, яке містить рекомендації Миколаївському міському голові та Миколаївській міській раді. ГО «Розумне управління містом» направлено листи на адресу Миколаївського міського голови та Миколаївської міської ради з зазначеними рекомендаціями, а саме:

— прийняти за основу запропоновану на конференції модель Стратегії розвитку м. Миколаєва, що передбачає: економічний розвиток; соціальний і гуманітарний розвиток; транспортну стратегію;

— в найкоротші терміни розробити і прийняти Стратегію розвитку м. Миколаєва з урахуванням пропозицій конференції;

— із залученням проектної організації, що спеціалізується на проектуванні інфраструктури транспорту, в найкоротші терміни розробити і прийняти Транспортну стратегію м. Миколаєва;

— створити робочі групи з координації роботи з розробки Стратегії розвитку м. Миколаєва та Транспортної стратегії м. Миколаєва.