У період між Загальними Зборами постійно діючим керівним органом є Правління Громадської організації. Правління вживає всіх необхідних заходів з метою здійснення мети та цілей Громадської організації, здійснює організацію виконання рішень Загальних Зборів, а також вирішує питання, що не належать до виняткової компетенції Загальних Зборів.